Logo lektiko s.r.o.
6 let zkušeností, více než 50 úspěšných projektů

Lektiko s.r.o.

Novinky

Nejnovějšími úspěšnými projekty v dotačním poradenství jsou záměry výstavby cyklostezek v obcích Darkovice a Markvartovice a rekonstrukce hasičské zbrojnice v Darkovicích , vše z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Tématem posledního období je situace v Operačním programu životního prostředí. V současné době se nabízí několik možností financování záměrů v rámci „prolongovaných“ výzev č. XXV (Moravskoslezský kraj) a č. XXVI. Nově jsou vyhlášeny výzvy č. XXVII a XXVIII, umožňující mj. financování záměrů na výměnu tepelných zdrojů spolu se zateplením, revitalizaci zeleně, sanaci sesuvných území aj. Očekává se vyhlášení výzvy č. XXIX jako náhrady zastaveného programu Zelená úsporám pro veřejné budovy.

Stále se zvyšuje poptávka po dotačním monitoringu. Potenciální žadatelé si uvědomují výhodu dodávky pravidelných informací o možnostech financování svých záměrů, stejně jako o přehledu o aktuálních dotačních příležitostech. Úspěch při zisku dotačního financování je především založen na dlouhodobé a soustavné přípravě. K tomu je dotační monitoring optimálním nástrojem.

Veřejná sféra
Zhodnocení rozpočtu prostřednictvím dotací, kvalitní a bezpečný výběr dodavatelů
Více
Neziskové sféra
Fundraising, pomoc s projektovým řízením aktivit
Více
Firmy
Financování rozvoje, plánování a výběr dodavatelů investičních záměrů
Více