Logo lektiko s.r.o.
6 let zkušeností, více než 50 úspěšných projektů

O společnosti

Společnost Lektiko, s.r.o. byla založena na začátku roku 2010. Založení společnosti bylo důsledkem snahy o formalizování spolupráce samostatně fungujících expertů, kteří působí v oblasti dotačního a poradenského managementu již od roku 2007. Hlavní aktivitou zakladatelů společnosti byla oblast získávání dotací pro ziskovou i neziskovou sféru z fondů Evropské unie a z fondů ministerstev České republiky a poradenství se strategickým rozvojem místní veřejné správy. U svých klientů preferujeme systém dlouhodobé a provázané spolupráce. Od rozborů rozpracovaných i zamýšlených záměrů, které subjekt hodlá realizovat, přes analýzu konkrétních dotačních možností, které se vztahují k těmto záměrům až k podání žádosti. V případě úspěšného schválení i celkové koordinaci realizace na sebe bereme odpovědnost za to, jakým způsobem je žádost napsána. Chápeme také jako svou povinnost, aby realizace obsahu žádosti, kterou vytvoříme, byla reálná a realizovatelná. Zkušenosti z realizace akceptovaných projektů se následně promítají do dalších aktivit, pomáhají při přípravě nových projektů i konzultací vhodnosti záměrů. Naše poradenská činnost je tedy průběžně obohacována o nové znalosti a zkušenosti získané během realizace akceptovaných projektů.